Are you viewing this page in landscape mode?

Rotate to portrait mode for the best experience of Zenyum

Điều khoản & Điều kiện

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện của người dùng (“Điều khoản”) một cách cẩn thận. Những Điều khoản này thiết lập một thỏa ước ràng buộc bởi pháp luật giữa bạn (“bạn” hoặc “của bạn”) và Công ty TNHH Zenyum Vietnam (Mã số thuế: 0315943960), được thành lập theo luật pháp của Singapore, cũng như các công ty chi nhánh và liên kết của nó. (“Công ty”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website (được định nghĩa bên dưới) hoặc bất kỳ phần nào của nó, bạn đã chấp nhận và đồng ý với Điều khoản và Chính sách Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu (Xem tại: https://www.zenyum.com/vn-vi). Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, công khai, xử lý và bảo vệ dữ liệu riêng tư của bạn, tương ứng với Đạo Luật Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư có liên quan của Việt Nam.

Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, bạn nên ngừng truy cập hoặc sử dụng Website ngay lập tức.

Trong những Điều khoản này, “Các dịch vụ” bao gồm bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua:

 • Các website thuộc về và được vận hành bởi Công ty, bao gồm zenyum.com/vi-vn (“Website”);
 • Bất kỳ kênh mạng xã hội chính thức tạo bởi chúng tôi trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội (bao gồm, nhưng không giới hạn: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Telegram và WhatsApp) (“Kênh”);
 • Các ứng dụng, dịch vụ và/hoặc các sản phẩm khác được cung cấp, vận hành và sở hữu bởi Công ty, mà hiện tại đang được kinh doanh, hoặc sẽ được kinh doanh trong tương lai;
 • Bất kỳ thông tin, tư liệu, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung cung cấp bởi Công ty hoặc có trên Website và/hoặc Kênh (bao gồm các thông tin được đính kèm link);
 • Sản phẩm nội dung đồ họa, hình ảnh, video và audio trên Website và Kênh; và
 • Các cập nhật của những ấn phẩm nêu trên.

Công ty có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt đi bất kỳ điều khoản có trong những Điều khoản này, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo các sửa đổi này bằng việc đăng tải Điều khoản đã được xét duyệt trên Website và/hoặc Kênh, có thể xem tại: https://zenyum.com/vn-vi/website-terms-and-conditions (và sửa lại ngày tháng trong mục “Cập nhật vào” trên góc trái của những Điều khoản này), hoặc cung cấp văn bản thông báo dưới bất kỳ hình thức nào, với toàn quyền quyết định thuộc về Công ty, và những sửa đổi này có hiệu lực kể từ khi được đăng tải, và sẽ áp dụng với lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ về sau của bạn. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đã cập nhật những thay đổi của những Điều khoản này, bạn đã công nhận rằng bạn đồng thuận với những điều khoản được bổ sung. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản được cập nhật trên, bạn phải ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 1. Điều kiện Sử dụng & Truy cập Website
  • Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đã thể hiện và chứng nhận rằng:
  • bạn không bị pháp luật tại đất nước bạn đang sống ngăn cấm truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, tương ứng với những Điều khoản này; và
  • Bạn không phải là trẻ vị thành niên, rằng bạn ít nhất đã 18 tuổi, hoặc độ tuổi mà đất nước bạn đang sống cho phép bạn, một cách hợp pháp, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, dựa vào độ tuổi nào cao hơn.
  • Nếu đăng ký đại diện cho trẻ vị thành niên, bạn phải được ủy quyền đại diện cho người đó và bạn phải là phụ huynh hoặc người bảo hộ hợp pháp của người đó.) Bạn đồng thời đồng ý với những Điều khoản này và đồng ý chịu trách nhiệm cho (i) những hành động của người được giám hộ; (ii) bất kỳ chi phí từ việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của người được giám hộ; và (iii) sự chấp thuận của bạn với những Điều khoản này.
 2. Mục tiêu sử dụng được cho phép
  • Chúng tôi cung cấp liệu trình chỉnh nha đặc biệt sử dụng “Niềng Răng trong suốt Zenyum” của chúng tôi (niềng răng nha khoa trong suốt) và các sản phẩm liên quan phát triển bởi chúng tôi, bằng việc hợp tác với các nha sĩ và bác sĩ chỉnh nha được cấp phép hàng nghề tại Việt Nam, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 (gọi chung là “Liệu Trình Zenyum”).
  • Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ tương ứng với những Điều khoản này. Bạn không được, dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp (bằng việc hỗ trợ hay ủng hộ bên nào khác):
   • vi phạm các điều luật đã được ban hành;
   • vi phạm các Điều khoản này;sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
   • bán, thuê, cho thuê Dịch vụ hoặc chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng Dịch vụ, hoặc cầm cố, cung cấp tài sản bảo đảm, thế chấp hoặc thế nợ;
   • sử dụng Dịch vụ để xử lý, lưu trữ hoặc tận dụng các thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn hay cung cấp cho bạn mà không được cấp quyền sử dụng hay truy cập;
   • truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ ứng dụng tự động, nền tảng hoặc chương trình khác không thuộc quyền sở hữu hay được vận hành bởi Công ty;
   • trực tiếp hay gián tiếp sao chép, dịch thuật, chuyển thể, sửa đổi, thay thế, biên dịch ngược (decompile/disassemble), hoặc dùng kỹ nghệ đảo ngược (reverse engineer) hoặc tạo ra hệ thống Dịch vụ phái sinh, trộn Dịch vụ hoặc một phần của nó với bất kỳ ứng dụng khác, hoặc thay đổi Dịch vụ một phần hoặc toàn bộ;
   • thay thế hoặc lược bỏ quyền tác giả hoặc các tài sản trí tuệ khác hoặc các thông báo áp dụng cho Dịch vụ;
   • tham gia tấn công từ chối dịch vụ hoặc các hành vi chống đối Dịch vụ tương đương;
   • tham gia trích xuất, thu thập, hoặc sử dụng các công nghệ hoặc phần mềm khác để truy cập hoặc thu thập dữ liệu mà không có văn bản đồng thuận của Công ty
   • lợi dụng Dịch vụ để đăng tải, truyền đi hoặc gửi những mục sau đây: (i) thư điện tử không cần thiết và/hoặc quảng cáo hoặc khuyến mãi dịch vụ và sản phẩm; (ii) phần mềm hoặc mã độc hại; (iii) nội dung bất hợp pháp, quấy rối, xâm phạm, lăng mạ, đe dọa, tục tĩu, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc có tiềm năng gây hại; (iv) bất kỳ nội dung vi phạm đến quyền hoặc tài sản trí tuệ của bên thứ ba; (v) bất kỳ nội dung gây hại đến bên thứ ba; và/hoặc
   • (vi) bất kỳ nội dung cấu thành, tạo ra hoặc cổ vũ hành động phạm tội hoặc phạm luật; và/hoặc
   • sử dụng Dịch vụ với mục đích bất hợp pháp, xúc phạm, trái đạo đức luân lý.
  • Website này dành cho người dùng tại Việt Nam. Nếu bạn là một người dùng Website và Kênh không thuộc Việt Nam sử dụng Dịch vụ và/hoặc cung cấp chúng tôi Nội dung Người dùng, bạn đồng ý tuân theo tất cả điều luật áp dụng cho Website và Kênh, hướng dẫn trực tuyến và Nội dung Người dùng hợp pháp. Thêm nữa, bạn đồng thuận tuân theo mọi điều luật được áp dụng về việc truyền dữ liệu xuất từ Việt Nam hoặc đất nước mà bạn đang sinh sống.

 3. Tuyên bố về trách nhiệm Y tế
  • Mọi thông tin, dữ liệu và tư liệu cung cấp thông qua hoặc trong Dịch vụ, bao gồm thông tin về nha khoa, y tế và điều kiện sức khỏe, sản phẩm và liệu trình, được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo, và không cấu thành lời khuyên y tế, giới thiệu hoặc đảm bảo cho bất kỳ hình thức nào. Thông tin cung cấp không toàn diện và không áp dụng với toàn bộ bệnh lý, tình trạng hay điều trị vật lý, vì vậy không nên được xem là hoàn chỉnh. Thông tin cung cấp không phải hình thức thay thế cho lời khuyên của chuyên gia y tế đạt chuẩn, cũng như bất kỳ thông tin nào có trên bao bì hoặc nhãn mác của bất kỳ sản phẩm nào.
  • Chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bất kỳ lời khuyên, tư vấn hoặc dịch vụ cung cấp bởi những chuyên gia sức khỏe, y tế và nha khoa, dựa vào Dịch vụ bạn sử dụng.
  • Bạn sẽ tự chịu rủi ro cho mọi hành động phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi chúng tôi hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về nha khoa, y tế hay sức khỏe, vui lòng liên hệ nha sĩ, bác sĩ hoặc chuyên gia y tế của bạn ngay lập tức. Bạn không nên bỏ qua, cũng như trì hoãn tìm kiếm bất kỳ lời khuyên nha khoa hay y tế nào vì bất kỳ thông tin nào cung cấp bởi chúng tôi thông qua Dịch vụ, và bạn không nên sử dụng Dịch vụ để chẩn đoán hay chữa trị bệnh sức khỏe, y tế hay nha khoa, hoặc tự ý kê toa thuốc. Việc sử dụng Dịch vụ hoặc liên lạc giữa bạn và chúng tôi không thiết lập hay tạo ra một mối quan hệ nha sĩ-bệnh nhân, bác sĩ-bệnh nhân hoặc các loại quan hệ ủy thác khác giữa bạn và chúng tôi.

 4. Tài khoản Người dùng
  • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ (ví dụ khi bạn là một bệnh nhân: kiểm tra việc truy cập, xem và quản lý chi tiết thanh toán Liệu trình Zenyum và các thông tin khác), bạn (“Người dùng”) có thể sẽ được yêu cầu tạo tài khoản với Công ty (“Tài khoản Người dùng”). Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin hoàn chỉnh, cập nhật và chính xác khi tạo hoặc cập nhật Tài khoản Người dùng; (b) duy trì và cập nhật kịp thời thông tin Tài khoản Người dùng; (c) duy trì an ninh bảo mật cho lượt đăng nhập và hạn chế truy cập cho Tài khoản Người dùng và máy tính của bạn; (d) liên hệ Công ty ngay lập tức nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ Dịch vụ có các vấn đề về an ninh hoặc vi phạm pháp luật; và (e) nhận trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản Người dùng của bạn và chấp nhận mọi rủi ro đối với lượt truy cập không được cho phép.
  • Bảo mật tài khoản: Là một phần của Tài khoản Người dùng của bạn, hoặc thông qua Dịch vụ đang sử dụng, bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu (hoặc các hình thức xác thực khác mà nhờ vào đó bạn có thể kiểm soát lượt truy cập vào dữ liệu, thông tin và dịch vụ mà Công ty cung cấp) (“Mã Xác thực”). Cá nhân bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì bảo mật cho Tài khoản Cá nhân của bạn và những thiết bị bạn dùng để truy cập Dịch vụ. Theo đó, cá nhân bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả hoạt động hoặc sai sót diễn ra khi sử dụng Mã Xác thực hoặc thông qua Tài khoản Người dùng, hợp pháp hay bất hợp pháp. Bạn phải thông báo Công ty ngay lập tức khi Mã Xác thực, Tài khoản Người dùng của bạn bị sử dụng không cho phép hoặc bất kỳ vấn đề an ninh hay vi phạm pháp luật nào. Hơn nữa, bạn đồng ý chấp nhận rằng bạn sẽ gặp rủi ro về việc Tài khoản Người dùng, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác bạn cung cấp cho Công ty bị truy cập không cho phép.
  • Điều khoản; Kết thúc & Trì hoãn:
   • Công ty có toàn quyền chấm dứt hoặc trì hoãn quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn mà không cần báo trước, cũng như không cấp quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong tương lai cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các tình huống phát hiện sử dụng / truy cập Dịch vụ trái phép, hoặc Dịch vụ được sử dụng / truy cập theo hướng vi phạm pháp luật đang được ban hành; đe dọa an ninh hoặc làm hại đến Công ty, nhân viên Công ty, hoặc các người dùng khác và bên thứ ba; Người dùng thanh toán thất bại các khoản phí liên quan đến Dịch vụ cho Công ty khi đến thời hạn hoặc khi có khả năng; Người dùng vi phạm bất kỳ Điều khoản nào; và/hoặc Người dùng sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào khác với mục đích được cho phép bên trên. Để tránh nghi ngờ, trong thời gian chấm dứt hoặc đình chỉ một Tài khoản Người dùng, Công ty không được cung cấp Người dùng: (i) ngày kết luận điều tra; và/hoặc (ii) bất kỳ cam kết khi nào lệnh đình chỉ được tháo gỡ. Khi lệnh chấm dứt có hiệu lực, Tài khoản Người dùng của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức, và bạn sẽ có thể truy cập Tài khoản Người dùng của bạn hay Dịch vụ. Mọi nội dung và thông tin liên quan đến Tài khoản Người dùng của bạn hay được cung cấp bởi Dịch vụ cũng có thể bị phá hủy hoặc xóa bỏ ngay lập tức bởi Công ty.
  • Ngoài ra, nếu bạn vi phạm điều khoản nào trong những nội quy trên, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc thực hiện các hành động chống lại bạn mà chúng tôi cho rằng là cần thiết.
  • Các điều khoản sau đây sẽ duy trì sau khi Tài khoản Người dùng bị cấm: Mục 7 (Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ); Mục 4 này; Mục 8 (Dữ liệu Cá nhân); Mục 11 (Phủ nhận Đảm bảo); Mục 12 (Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý); Mục 13 (Bồi thường); và Mục 17 (Khước từ). Các mục này sẽ tiếp tục được duy trì kể cả sự chấm dứt đề ra bởi Điều khoản này, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Chúng tôi có quyền xem, giám sát và lưu trữ hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ, Website, và/hoặc Kênh của chúng tôi mà không cần phải thông báo hay nhận được sự cho phép của bạn, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Bất kỳ thông tin nào thu thập thông qua giám sát, xét duyệt, hoặc lưu trữ cũng đều là đối tượng được xét duyệt bởi các cơ quan chính phủ hoặc luật pháp có liên kết với bên điều tra hoặc công tố dành cho những hoạt động phạm tội trên bất kỳ website, ứng dụng hoặc nền tảng nào của chúng tôi. Chúng tôi đồng thời sẽ tuân theo mọi điều luật thông hành và lệnh từ tòa án yêu cầu chúng tôi cung cấp những thông tin trên.

 5. Nội dung của Người dùng
  • Bạn xác nhận, tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có những chứng nhận, quyền, sự đồng thuận và được cho phép xuất bản toàn bộ thông tin, dữ liệu, văn bản, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, bài đăng, thẻ, phần mềm hoặc các chất liệu khác bạn đăng tải khi liên kết với Dịch vụ (“Nội dung Người dùng”) mà bạn khai báo, dưới bất kỳ hình thức nào: đăng tải công khai, gửi riêng tư hay gửi thông qua bên thứ ba.
  • Bạn chấp thuận cấp phép cho Công ty sử dụng, một cách không độc quyền, được chuyển giao, có thể tái cấp và miễn phí bất kỳ Nội dung Người dùng bạn đăng tải hoặc liên kết với Dịch vụ. Quyền sử dụng Nội dung Người dùng của bạn của chúng tôi tiếp tục duy trì kể cả sau khi Tài khoản Người dùng của bạn bị xóa hoặc đình chỉ.
  • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các Nội dung Người dùng bạn đăng tải, e-mail, truyền gửi hoặc bất kỳ hình thức xuất bảo nào khác thông qua Dịch vụ. Công ty có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát Nội dung Người dùng đăng tải cho Dịch vụ. Vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, Công ty có thể ẩn đi, giám sát, xét duyệt, từ chối hoặc lược bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng mang tính xúc phạm hoặc chống đối hoặc vi phạm Điều khoản này. Bạn hiểu rằng qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể bị tố cáo nếu Nội dung Người dùng của bạn mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc chống đối. Công ty không có bổn phận đối với bất kỳ mất mát hay thương tổn từ việc sử dụng Nội dung Người dùng có được thông qua Dịch vụ.
  • Công ty không xác thực bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng hay cung cấp bởi người dùng, và mọi Nội dung Người dùng cung cấp bởi bạn đều tuân theo pháp luật hiện hành, bao gồm những điều luật liên quan đến vấn đề tuân thủ nhằm phòng chống phát biểu xúc phạm, nội dung khiêu dâm, khiếm nhã, hoặc nhìn chung ảnh hưởng đến việc bảo vệ công chúng.
  • Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với chính sách cộng đồng của chúng tôi, với thái độ tôn trọng với Nội dung Người dùng bạn đăng tải và/hoặc liên lạc và khi sử dụng Dịch vụ, từ đó bạn đồng ý rằng các bài đăng và/hoặc nội dung truyền thông thông qua Dịch vụ của bạn sẽ không có: (i) phim, nội dung hay tư liệu khiêu dâm; (ii) nội dung thù địch, mê tín, hay phân biệt; (iii) bất kỳ nội dung nào được coi là đe dọa đến sức khỏe vị thành niên hoặc một cá nhân, hoặc quảng bá các hành vi có thể đe dọa cá nhân đó; (iv) spam, hoặc bất kỳ hành vi nào mang tính tiếp thị đại chúng; và (v) bất kỳ nội dung sai trái, lệch lạc, gian lận hoặc lừa đảo.
  • Phản hồi: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ chất liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn câu hỏi, bình luận, phản hồi, gợi ý, ý tưởng, kế hoạch, ghi chú, hình vẽ, các chất liệu gốc hoặc sáng tạo hoặc thông tin khác về Công ty và/hoặc Dịch vụ (tất cả, dưới danh nghĩa“Phản hồi”) được bạn cung cấp, qua thư điện tử, đăng tải Website, Kênh hoặc các hình thức khác, đều công khai và sẽ trở thành tài sản của Công ty. Công ty sẽ sở hữu độc quyền bao gồm tất cả quyền tài sản trí tuệ, và sẽ được ủy quyền sử dụng tự do và phổ biến những Phản hồi với bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc khác, mà không cần sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

 6. Thanh toán
  • Khi đăng ký Tài khoản Người dùng, bạn sẽ được cấp quyền sử dụng Dịch vụ được thiết kế sử dụng liên tục và miễn phí. Nếu bạn muốn truy cập vào các Dịch vụ khác, bạn sẽ bị tính thêm phí vào khoản tiền thanh toán và chấp thuận thêm các điều khoản đặc biệt khác đã liệt kê cung cấp bởi Công ty. Giá và tính năng phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn lựa chọn Bạn đồng ý thanh toán tất cả khoản phí trên, có liên kết với Tài khoản Người dùng của bạn. Công ty sở hữu quyền tăng phí hoặc giới thiệu bất kỳ khoản phí mới vào bất kỳ lúc nào, với thông báo chính đáng thông qua sửa đổi những Điều khoản này.
  • Điều khoản Thanh toán: Các chi phí liên quan khi đã xuất hóa đơn sẽ không thể hoàn trả và tách biệt với các khoản thuế hiện hành, hay phí thuế hải quan hay thuế nhập khẩu hiện hành và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí trên (“Thuế”).
  • Điều khoản trên sẽ không áp dụng cho các trường hợp đặc biệt sau:
   • Mọi khoản phí sẽ có thể tạm ứng theo tháng hoặc thường niên;
   • Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi khoản Thuế;
   • Mọi sự thay đổi về hội phí hay kế hoạch thành viên sẽ có hiệu lực vào chu kỳ thanh toán tiếp theo; và
   • Mục hội viên của bạn sẽ tự động gia hạn cho kỳ hạn tiếp theo với thời gian bằng với điều khoản thời gian hội viên gốc lựa chọn, với mức giá hội viên hiện hành, thông qua phương thức thanh toán mà bạn đã chọn lựa trước đó.
  • Chính sách hoàn tiền: Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ Dịch vụ nào, bạn cần viết một lời giải đáp trong mục Phản hồi trước khi chúng tôi, một cách toàn quyền, quyết định hoàn tiền. Mỗi ca sẽ được giải quyết lần lượt.
  • Nếu bạn cung cấp thông tin thanh toán của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng thuận và cho phép chúng tôi (cũng như bên thứ ba liên quan cung cấp dịch vụ, mạng lưới thẻ thanh toán và những người xử lý quá trình thanh toán) nhận, lưu trữ và mã hóa thông tin thanh toán của bạn.
  • Tuy nhiên, qua những Điều khoản trên, Công ty sở hữu toàn quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn mà không cần thông báo trước, và có thể khóa bất kỳ lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn trong tương lai, tương ứng với mục 4.3 (Điều khoản; Chấm dứt & Đình chỉ) trên.

 7. Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ
  • Khi trở thành người dùng Dịch vụ, Công ty sẽ cấp phép cho bạn sử dụng, tải xuống, truy cập, vận hành, chạy thông qua Tài khoản Người dùng một cách giới hạn, tự do, không thể chuyển nhượng, không có giấy phép bổ sung chỉ với mục đích cá nhân, không tạo lợi nhuận thương mai, bán lại hoặc trên danh nghĩa người khác hoặc tổ chức, tuân theo các Điều khoản này.
  • Bạn công nhận và đồng ý rằng Công ty sở hữu quyền tài sản trí tuệ của Dịch vụ và các tài sản trí tuệ liên quan (hoặc chủ giấy phép của nó, tại địa điểm hiện hành) và được pháp luật bản quyền hiện hành bảo hộ.
  • Ngoại trừ những việc đã được đề cập trong Điều khoản này, Công ty không cấp quyền hay cho phép gì khác cho bạn, gián tiếp hay trực tiếp, về Dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế, bất cứ quyền sử dụng, sao chép, xuất bản, trưng bày, biên soạn, truyền tin, phát sóng hay các phương thức khác rò rỉ Dịch vụ. Quyền sở hữu này không được chuyển nhượng hay bàn giao, theo quy định của Điều khoản này.
  • Công ty sở hữu mọi quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, đối với và trong Dịch vụ, bao gồm mọi và bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu tài sản trí tuệ và công nghiệp được phát triển hoặc tồn tại dưới tất cả hình thức truyền thông trên toàn thế giới và Công ty được toàn quyền sử dụng, sắp xếp chúng mà không có nghĩa vụ gì với bạn. Bạn không được quyền sử dụng những tên ‘Zenyum’, ‘Liệu trình Zenyum’, ‘Niềng răng Vô hình Zenyum’ hay bất kỳ nhãn hiệu khác được sở hữu và kiểm soát bởi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể nơi mà chúng được đăng ký mà không có văn bản cho phép trước đó từ Công ty.

 8. Dữ liệu Cá nhân
  • Tất cả dữ liệu cá nhân mà Công ty được cung cấp và/hoặc thu thập từ bạn sẽ được xử lý như thông tin bảo mật, tương ứng với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu & Quyền riêng tư của Công ty.

 9. Liên kết của Bên thứ Ba
  • Sẽ có những đường liên kết dẫn đến tài sản, trang hoặc sản phẩm vận hành bởi bên thứ ba trên Website. Bạn sẽ chịu mọi rủi ro khi truy cập tới bất kỳ trang của bên thứ ba này và bạn công nhận rằng bạn đang giao dịch trực tiếp với bên thứ ba đó, không phải Công ty. Những đường liên kết này được cung cấp vì mục đích thuận tiện và không đưa ra bất kỳ xác thực hoặc đảm bảo cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn không có nghĩa vụ phải tương tác hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hiện trên Website.
  • Công ty không chịu trách nhiệm cho các nghĩa vụ pháp lý cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, cũng như thông tin hoặc các tư liệu khác của bên thứ ba. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thương tổn của bạn khi thương lượng với bên thứ ba thông qua Website hoặc các phương tiện khác.
  • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ chất liệu nào từ bên thứ ba theo hướng vi phạm luật của bất kỳ bên nào, rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào trên.
  • Bạn được cấp quyền hạn chế và tự do tạo liên kết dẫn đến Kênh và/hoặc Website, với điều kiện các liên kết này không đại diện cho Công ty hay bất kỳ phần nào của Kênh và/hoặc Website; và không mang hướng sai phạm, lệch lạc, xúc phạm hoặc các thái độ phỉ báng khác, và không chứa bất kỳ chất liệu khiêu dâm hay bất hợp pháp hay mang tính xúc phạm, quấy rối hay chống đối. Công ty có toàn quyền thu hồi lại quyền hạn này vào bất kỳ thời điểm nào.

 10. Vấn đề rủi ro
  • Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra các website, nền tảng và ứng dụng an toàn và đáng tin cậy, tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng tính bảo mật của bất kỳ hoạt động truyền thông hoặc tư liệu được truyền gửi từ/tới trong lượt truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn là không đảm bảo. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho an ninh thông tin truyền qua Internet. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sai sót hay lỗi internet, mạng lưới hoặc dịch vụ lưu trữ (hosting). Bạn sẽ nhận mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.

 11. Từ chối trách nhiệm bảo hành
  • Thông tin được cung cấp trên Website và Kênh chỉ được dùng cho mục đích tham khảo, và không mang tính toàn diện. Thông tin được Công ty cung cấp dựa trên tình trạng hiện tại và hiện hành, và không có bất kỳ đảm bảo nào dưới mọi hình thức. Công ty cũng không đảm bảo tính hiệu quả hoặc sự liên tục, hoặc hiệu lực của Dịch vụ. Công ty phủ nhận mọi đảm bảo dưới mọi hình thức liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế, đảm bảo khả năng tiêu thụ, đảm bảo sức khỏe vì mục đích nhất định, đầu đề và sự bất khả xâm phạm đối với website và thông tin, nội dung và chất liệu có trong website. Công ty không tuyên bố hoặc đảm bảo thông tin chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hay không có lỗi. Ngoài ra, Công ty không đảm bảo bất kỳ lỗi trong thông tin sẽ được sửa. Công ty luôn nỗ lực để giúp bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ an toàn, nhưng Công ty không thể và không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng Website và máy chủ của nó không có virus, lỗi, phần mềm độc hại và các thành phần có hại khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tổn từ việc sử dụng, cập nhật, sao chép, đóng góp, phân phối hoặc tải Dịch vụ, dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng bất kỳ tư liệu nào, thuộc một phần Dịch vụ mà bạn có thể sử dụng, có mặt và được xét duyệt sử dụng tại bất kỳ địa điểm nào. Việc truy cập chúng từ các lãnh thổ mà Dịch vụ của chúng tôi là bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ những địa điểm trên, bạn thực hiện tự nguyện và sẽ chịu trách nhiệm cho luật pháp hiện hành tại địa phương. Chúng tôi có toàn quyền giới hạn Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ người nào nằm trong khu vực địa lý hoặc phạm vi quyền hạn mà chúng tôi lựa chọn. Bạn đồng ý và công nhận rằng dưới hình thức văn bản hay lời nói, mọi thông tin và lời khuyên đưa ra bởi chúng tôi hay bất kỳ nhân viên, đại diện hoặc đặc vụ liên quan đến website, ứng dụng hoặc nền tảng của chúng tôi không thiết lập một lời tuyên bố hay đảm bảo nào trừ khi thông tin hoặc lời khuyên trên được kết hợp với các Điều khoản này, bằng một văn bản ký kết.
  • Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong Dịch vụ đều được duyệt chuẩn bởi các nguồn tham khảo thông tin gốc và bạn nên tham khảo những nguồn này để có thể tham khảo chuẩn xác nhất, và không có bất kỳ thông tin hay lời tuyên bố nào thiết lập hay trở thành một ý kiến hoặc lời khuyên chuyên nghiệp từ chuyên gia y tế, sức khỏe hoặc nha khoa, hay một lời khuyên hoặc ý kiến doanh nghiệp, thuế hoặc pháp lý hợp pháp. Chúng tôi thu thập thông tin từ những nguồn chúng tôi tin là đáng tin cậy, song chúng tôi không thực hiện kiểm toán và không nhận nghĩa vụ thẩm tra hoặc kiểm định độc lập hoặc thẩm định bất kỳ thông tin chúng tôi sử dụng. Chúng tôi không thể đảm bảo và không cam kết dưới mọi hình thức cho tính chính xác, đầy đủ và xác thực và không có trách nhiệm hay nghĩa vụ cho bất kỳ thông tin chúng tôi sử dụng làm nguồn của Dịch vụ. Chúng tôi không thể và không có nhiệm vụ đối với tính chân thực, đáng tin cậy hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ Dịch vụ hoặc thông tin hiện hành trên Website hoặc Kênh của chúng tôi. Chúng tôi không có bổn phận cập nhật bất kỳ thông tin về Dịch vụ, dựa vào Điều khoản quy định. Chúng tôi không xác nhận và cũng không nhận trách nhiệm cho bất kỳ lời khuyên, ý kiến, thông tin hoặc tuyên bố của bên thứ ba được tạo ra hoặc hiện trên Website, ứng dụng hoặc nền tảng của chúng tôi.
  • Bạn nhận toàn bộ trách nhiệm đảm bảo bảo vệ và sao lưu dữ liệu và/hoặc thiết bị sử dụng khi liên kết với ứng dụng hoặc Dịch vụ và bạn sẽ không cáo buộc Công ty trong trường hợp dữ liệu bị mất, thời gian chạy lại, hiệu suất sai lệch, trì hoãn công việc, lợi nhuận mất mát khi sử dụng website hoặc Dịch vụ.
  • công ty phủ nhận toàn bộ và bất kỳ trách nhiệm từ hoặc liên quan đến những vấn đề sau:
   • đường truyền hoặc khả năng kết nối internet bị lỗi hoặc trì hoãn;
   • Dữ liệu, thiết bị, mạng lưới, máy chủ, ứng dụng, tài sản, cáp quang, hệ thống hoặc dụng cụ của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba;
   • thời gian bảo trì đã lên lịch hoặc các vấn đề chỉnh sửa Dịch vụ khác;
   • bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật của bạn hoặc bên thứ ba;
   • việc sử dụng dịch vụ không cho phép dưới đây:
   • bất kỳ người nào khác không phải công ty sửa đổi Dịch vụ; và/hoặc
   • các trường hợp bất khả kháng.
  • Các bên sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi hoạt động theo các Điều khoản này (ngoại trừ trường hợp trì hoãn thanh toán khi tới kỳ hạn hoặc có thể thanh toán bên dưới) nếu những lỗi trên tạo ra bởi thiên tai, giới hạn bởi chính quyền, khủng bố, chiến tranh, bạo loạn và/hoặc bất kỳ lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát có lý do của bên mà tính năng bị ảnh hưởng đang diễn ra, với điều kiện để nhận quyền không chịu trách nhiệm, bên gặp khó khăn phải gửi cho bên còn lại một văn bản thông báo với đầy đủ chi tiết về tình tiết của lý do đưa ra. Ngày tháng giao dịch được hẹn theo đó sẽ được gia hạn trong một quãng thời gian bằng với thời gian mất mát do sự trì hoãn trên tạo ra.
  • ngoài những vấn đề nêu trên, bạn công nhận và đồng ý rằng Dịch vụ sẽ thỉnh thoảng gặp trục trặc, trì hoãn và lag vì bảo trì, dịch vụ, hoạt động người dùng, truy cập người dùng, khả năng kết nối hoặc khác; và Công ty phủ nhận toàn bộ trách nhiệm phát sinh từ chúng.
  • Công ty sở hữu quyền thay đổi bất kỳ và mọi nội dung có trong Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần phải báo trước cho bạn. Mọi hoạt động Công ty dẫn đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc các thông tin khác bằng tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc các nguồn khác không thiết lập hay ngầm xác nhận, quảng bá hoặc giới thiệu họ.
  • Cam kết Sản phẩm: Công ty cam đoan rằng Niềng răng Vô hình Zenyum được đưa vào sử dụng không có bất kỳ sai sót gì về chất liệu và tay nghề. Cam kết này sẽ hết hạn vào ngày Liệu trình Zenyum hết hạn. Ngoại trừ các trường hợp đề cập trong mục trên, Công ty không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về yêu cầu luật pháp đối với lựa chọn Liệu trình Zenyum và/hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc kết quả liệu trình khác với các lựa chọn liệu trình và/hoặc dịch vụ đó. Công ty đặc biệt phủ nhận mọi cam kết ngầm về thiết kế, khả năng tiêu thụ, sức khỏe vì một mục đích nhất định và sự bất khả xâm phạm và các cam kết ngầm khác. Các cam kết đưa ra trong mục này đều vô hiệu lực và không áp dụng nếu Niềng răng Vô hình Zenyum không được sử dụng tương ứng với kế hoạch điều trị nha khoa đã được kê cho bạn, hoặc được sử dụng sai lệch, bị chỉnh sửa, hoặc dùng kết hợp với các sản phẩm thứ ba (không được duyệt). Không cam kết nào được đưa ra về kết quả liệu trình sử dụng Niềng răng Vô hình Zenyum, hoặc bất kỳ sự kết hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ Zenyum với các sản phẩm bên thứ ba.

 12. Giới hạn về Bổn phận
  • Công ty, cũng như giám đốc, nhân viên và đặc vụ của công ty, trong bất cứ trường hợp nào, cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho các tổn thất khác phát sinh từ bất kỳ tình huống bao gồm nhưng không giới hạn mất mát về chi phí, mất mát lợi nhuận hoặc mất mát dữ liệu, bất kể là hoạt động trong hợp đồng, sai trái (bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất) hoặc khác, liên đới đến khả năng có thể hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, tư liệu hoặc nội dung của, có trong, hoặc truy cập thông qua Dịch vụ, bao gồm và không giới hạn tổn thất tạo ra hoặc phát sinh từ việc bạn dựa vào bất kỳ thông tin thu thập từ Công ty, hoặc kết quả từ các sai sót, lỗi, tệp bị xóa hoặc thư điện tử, lỗi, virus, trì hoãn truyền tin hoặc vận hành hoặc bất kỳ lỗi tính năng, kể cả có hoặc không phát sinh từ thiên tai, lỗi truyền thông, trộm cắp, hủy hoại hoặc truy cập bất hợp pháp vào lưu trữ, chương trình hoặc Dịch vụ của Công ty.
  • Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm chung của Công ty, nhân viên, đặc vụ, người đại diện, nhân sự, đối tác, người cấp giấy phép bất kể là trong hợp đồng, giấy bảo hành, bất cẩn (bao gồm sơ suất, dù là chủ động hay thụ động hoặc tranh chấp).
 13. Điều khoản bồi thường
  • Bạn đồng ý bồi thường, bào chữa và bảo vệ Công ty và liên kết của Công ty, cũng như nhân viên, đặc vụ, người đại diện, đối tác và người cấp giấy phép an toàn khỏi các cáo buộc từ bên thứ ba, cũng như khởi kiện, hành vi, tiến trình kiện tụng (theo hay không theo thủ tục), điều tra, phán xử, biện hộ, thương tổn, dàn xếp, bổn phật, và hợp pháp hóa và các phụ phí khác chịu bởi Công ty và liên kết của Công ty, cũng như nhân viên, đặc vụ, người đại diện, đối tác và người cấp giấy phép phát sinh hoặc liên can đến những vấn đề sau:
  • vi phạm pháp luật hiện hành hoặc các Điều khoản này;
  • bạn gây hại vô ý hoặc có chủ ý;
  • mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cung cấp bởi bạn đến Công ty hoặc Nội dung Người dùng (bao gồm thừa nhận bất khả xâm phạm, chủ sờ hữu, phỉ báng, nhục mạ, khiêu dâm); và
  • bạn hoặc người khác mà bạn cấp phép sử dụng Dịch vụ và Mã Truy cập
  • Công ty sở hữu, và có thể tự do tùy chỉnh, quyền nhận sự bảo vệ và kiểm soát với các vấn đề khác và nhận bồi thường từ bạn trong trường hợp bạn đồng ý hợp tác với Công ty đòi hỏi quyền bảo vệ hiện hành.

 14. Tính tách biệt
  • Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản được coi là không có hiệu lực, các phần còn lại vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực, và điều khoản không thể thực thi sẽ được sửa đổi trong phạm vi cần thiết nhằm tuân theo quy định pháp luật hiện hành, trong khi đó vẫn giữ nguyên mức độ tối đa được luật pháp cho phép về hiệu lực, phạm vi và hiệu quả kinh tế.

 15. Đề mục Sử dụng
  • Các đầu mục trong Điều khoản này chỉ dành cho mục đích thuận tiện tham khảo, và không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến dịch thuật của bất kỳ Điều khoản nào.

 16. Chuyển nhượng
  • Bạn có thể sẽ không được bàn giao hay chuyển nhượng các Điều khoản này và bất kỳ quyền lợi của bạn hoặc các bổn phận mà không có văn bản đồng thuận trước đó của Công ty. Công ty được cấp quyền và sở hữu toàn bộ quyền chuyển nhượng hoặc làm mới các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ cho bạn một thông báo sau đó về những thay đổi mới hoặc các vấn đề chuyển nhượng.

 17. Khước từ
  • Ngoài một văn bản khước từ rõ ràng, không một hành động nào của hai bên có thể cấu thành hoạt động từ bỏ bất kỳ mục trong Điều khoản nào. Sự trì hoãn trong mục nào đó từ các bên khi thi hành quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, kể cả là từ một bên hay cả hai bên, cũng như điều đó sẽ không ngăn cản việc tiếp tục thực thi quyền và biện pháp khắc phục đó trong tương lai. Việc từ bỏ một quyền hoặc biện pháp khắc phục trong một sự kiện nhất định sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục trong bất kỳ sự kiện khác.

 18. Thỏa thuận & Quyền ưu tiên
  • Điều khoản của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu & Bảo mật (xem tại: https://www.zenyum.com/vn-vi/privacy) được liên kết với các Điều khoản này dưới dạng tham chiếu.
  • Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào, các điều sau đây sẽ thiết lập thứ tự ưu tiên (với quyền ưu tiên được liệt kê trước và giải thích để có thể bảo vệ Công ty tốt nhất): Các điều khoản này, và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu & Bảo mật.
  • Các Điều khoản này thiết lập toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến vấn đề chủ thể và thay thế toàn bộ thỏa thuận, liên lạc, hiểu biết, đàm phán, và thảo luật, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về các thương lượng giữa chúng tôi. Nếu thông qua truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn nhận được hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm từ bên thứ ba, bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bên thứ ba áp dụng, và các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ pháp lý giữa bạn với bên thứ ba nói trên

 19. Điều luật & Quyền xét xử
  • Các Điều khoản này sẽ được hiểu, điều chỉnh và thi hành tương ứng với pháp luật Việt Nam, mà không liên quan đến bất kỳ xung đột của quy định pháp luật nào. Các bên sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, bất đồng, câu hỏi hoặc vấn đề trực tiếp thông qua đàm phán thiện chí, mà sẽ là điều kiện tiên quyết để bất kỳ bên nào tiến hành bất kỳ hành động pháp lý nào. Bất kỳ hành động nào liên quan đến hoặc phát sinh từ thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng quy trình phân xử tại Việt Nam theo Quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC") hiện đang có hiệu lực, theo các quy tắc được xem là tham chiếu theo điều khoản này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm một (1) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc VIAC. Tất cả các thủ tục phân xử trọng tài sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt. Trụ sở phân xử sẽ là Việt Nam. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc.
 20. Thông báo, Góp ý và Thắc mắc
  • Tất cả thông báo, đề nghị, sự chấp thuận hoặc yêu cầu xét duyệt, cho phép trong phạm vi của Điều khoản này hoặc pháp luật sẽ được xem là phù hợp nếu được gửi dưới dạng văn bản, và dưới dạng gửi qua email và/hoặc thư đã đăng ký đến địa chỉ liên quan cung cấp bởi bạn, hoặc Công ty, cần được gửi đến địa chỉ bên dưới:
   Địa chỉ email: [email protected], [email protected].
   Địa chỉ: 8-10 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh