Are you viewing this page in landscape mode?

Rotate to portrait mode for the best experience of Zenyum

Chính sách bảo mật thông tin

Tại Công ty TNHH Zenyum (UEN: 201816647D), một công ty được thành lập theo luật pháp Singapore và các công ty con, công ty liên kết và tập đoàn liên quan (“Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của bạn và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (số 26 năm 2012) của Singapore (“PDPA”).
Chính sách Quyền riêng tư & Bảo mật dữ liệu này (“Chính sách Quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các tương tác của bạn với các dịch vụ, website, nền tảng, thiết bị, ứng dụng, chương trình, máy chủ, phần mềm bao gồm các thuộc tính sau được sở hữu và vận hành bởi chúng tôi:

(i) bất kỳ website nào do chúng tôi sở hữu và vận hành, bao gồm www.zenyum.com, các ứng dụng và dịch vụ liên quan (“website”);

(ii) tất cả các kênh truyền thông xã hội chính thức do chúng tôi điều hành trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WeChat, YouTube, Telegram và WhatsApp) (“Kênh”);

(iii) tất cả các tài sản khác liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này trong một liên kết hoặc theo cách khác (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các tương tác của chúng tôi với bạn cũng như các Dịch vụ khác có tham chiếu hoặc liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư này. Trong Chính sách bảo mật này, “dữ liệu cá nhân” nghĩa là thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc chúng tôi thu thập về hoặc từ bạn, thông qua việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào.

Vui lòng đọc kĩ Chính sách Quyền riêng tư, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi có thể quản lý, bảo vệ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore.

Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn được coi là đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này, cũng như Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi (truy cập tại: https://zenyum.com/vn-vi/website-terms-and-conditions) và thỏa thuận này thay thế mọi thỏa thuận khác mà chúng tôi có thể có với bạn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Một số tính năng nhất định của website và kênh yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn và nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ cho bạn.
Chúng tôi không có ý định thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về các cá nhân dưới 18 tuổi, trừ khi thông tin đó được thu thập trực tiếp, hoặc với sự đồng ý trước của phụ huynh hoặc người giám hộ, chúng tôi không thể ngăn chặn hoàn toàn những cá nhân đó truy cập website và các kênh. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng cần thiết để bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ một cách hợp pháp), sự chấp thuận, quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu chỉ có thể được cung cấp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Trường hợp bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của cá nhân đó, bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của cá nhân dưới 18 tuổi, bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân theo luật pháp hiện hành và đồng ý cá nhân chấp thuận theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình liên quan đến website và kênh. Vui lòng thông báo cho chúng tôi và ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, hoặc không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP BỞI CHÚNG TÔI
  • Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào liệu trình chỉnh nha liên quan đến “Niềng răng Trong suốt Zenyum” (là dụng cụ chỉnh nha vô hình) và các sản phẩm liên quan do chúng tôi phát triển, bằng cách hợp tác với các nha sĩ và chuyên gia nha khoa đăng ký hành nghề tại Singapore, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác (gọi chung là “Liệu Trình Niềng Răng Zenyum”).
  • Dữ liệu cá nhân của ai được thu thập? Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cho dù là: (i) khách truy cập website hoặc kênh; (ii) khách hàng; (iii) khách hàng trong liệu trình (tiềm năng, hiện tại hoặc trước đây); (iv) cha mẹ/người giám hộ của khách hàng trong liệu trình đó; hoặc (v) nha sĩ/chuyên gia nha khoa/chuyên gia chăm sóc nha khoa khác, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Cách thức thu thập: Theo thời gian sử dụng Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, thông tin liên hệ, thông tin về tình trạng và sức khỏe của răng, hoặc vị trí địa lý, và chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn, từ bên đại diện được ủy quyền và/hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (ví dụ: đối tác hoặc ứng dụng của bên thứ ba) để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
  • Sự chấp thuận: Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã hiểu; và đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, cũng như đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
 2. MỤC ĐÍCH VỀ VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, CÔNG BỐ & XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các Dịch vụ liên quan và để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để liên lạc với bạn; chẳng hạn, để thông báo cho bạn về các tính năng mới của Dịch vụ, cập nhật bảo mật hoặc để thông báo cho bạn về tài khoản của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để hiển thị cho bạn thông tin, nội dung, quảng cáo phù hợp hơn, cho dù thông qua Dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba và kết hợp với thông tin từ các nguồn khác.
  • Một số ví dụ về cách chúng tôi thường sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
   • xử lý thông tin, lưu trữ, theo dõi và thực hiện các giao dịch hoặc yêu cầu của bạn;
   • tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp Dịch vụ;
   • liên lạc với bạn cho các mục đích nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo;
   • vấn đề hành chính đối với giao dịch mua và/hoặc đăng ký của bạn đối với Dịch vụ; quản lý tài khoản của bạn, xử lý đăng ký/ đăng nhập của bạn cho danh sách gửi email, v.v.;
   • đánh giá và duy trì chất lượng của Dịch vụ;
   • duy trì tính bảo mật của Dịch vụ;
   • bảo mật thông tin cho bạn và những khách hàng khác của Dịch vụ;
   • thực thi các chính sách và thủ tục của chúng tôi;
   • quyền gửi câu hỏi, phản hồi hoặc khiếu nại; và/hoặc
   • các mục đích khác được thông báo đến bạn tùy thuộc từng thời điểm
  • Trường hợp bạn là khách hàng (tiềm năng, hiện tại, hoặc khách hàng cũ) hoặc cha mẹ/người giám hộ của khách hàng đó (gọi chung là “Khách hàng”) một số ví dụ về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
   • cho phép bạn truy cập các nền tảng trực·tuyến, đặt cuộc hẹn với (các) nha sĩ đối tác/chuyên gia nha khoa của chúng tôi/(các) chuyên gia chăm sóc nha khoa khác;
   • cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về (các) nha sĩ/chuyên gia nha khoa/(các) chuyên gia chăm sóc nha khoa khác; và/hoặc
   • soạn thảo báo cáo chẩn đoán sơ bộ để hỗ trợ xác định mức độ phù hợp của bạn với Liệu Trình Niềng Răng Zenyum
  • trường hợp bạn là nha sĩ/chuyên gia nha khoa/chuyên gia chăm sóc nha khoa khác, một số ví dụ về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:
   • cung cấp cho bạn thông tin về khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại;
   • cho phép bạn chấp nhận đặt hẹn hoặc yêu cầu khác từ Khách hàng; và/hoặc
   • cho phép soạn thảo các hồ sơ mà Khách hàng có thể xem (có thể bao gồm thông tin như tên của chuyên gia nha khoa và thông tin liên hệ, tên và thông tin liên hệ của phòng khám nha khoa và các thông tin liên quan khác như kinh nghiệm và chuyên môn).
  • Cách thức sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh và sẽ được sử dụng theo luật pháp và quy định hiện hành.
  • Chúng tôi có thể xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tạo điều kiện thay đổi quyền kiểm soát hoặc bán Công ty hoặc để tạo điều kiện tái cấu trúc hoặc sắp xếp lại công ty khác
 3. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA
  • Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, như các công ty con, chi nhánh, công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp hàng hóa, như một phần mở rộng của dịch vụ cho bạn của Liệu Trình Niềng Răng Zenyum, hoặc theo quy định chính quyền hoặc các bên thứ ba khác. Các bên thứ ba xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể thay mặt chúng tôi hoặc từ một quốc gia khác với điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: chuyển dữ liệu đến các máy chủ ở bên ngoài quốc gia bạn đang truy cập Dịch vụ) hoặc có thể có nhiều vị trí địa lý và bản sao lưu vật lý (ví dụ: dịch vụ dựa trên điện toán đám mây).
  • Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn phải được chia sẻ với bên thứ ba trong những trường hợp không được dự tính hợp lý trong quá trình giao dịch thông thường của chúng tôi với bạn, trước tiên chúng tôi thường tìm kiếm sự đồng ý của bạn trừ khi:
   • Được yêu cầu hoặc ủy quyền dựa trên luật pháp và/hoặc quy định hiện hành;
   • Lợi ích được nêu cụ thể là dành cho bạn, và nếu sự đồng ý chưa có được một cách kịp thời;
   • Dữ liệu cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chính bạn hoặc cá nhân khác;
   • Dữ liệu cần thiết cho quá trình điều tra hoặc tố tụng;
   • Được yêu cầu bởi một cơ quan thực thi pháp luật;
   • Dữ liệu được yêu cầu bởi một cơ quan công cộng và cần thiết vì lợi ích công cộng; và/hoặc
   • Khi việc chia sẻ thông tin không có sự đồng ý của bạn được pháp luật cho phép.
  • Trường hợp chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để yêu cầu các bên thứ ba đó bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang nhiều quốc gia khác nhau là cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn các Dịch vụ này
 4. YÊU CẦU TRUY CẬP VÀ/HOẶC CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân do chúng tôi lưu trữ, bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản bất cứ lúc nào tới email [email protected].
  • Chúng tôi có thể yêu cầu bạn bổ sung thông tin để xác minh danh tính, cũng như xác nhận yêu cầu, để có giải pháp hợp lý. Chi phí cho quy trình có thể cần được thanh toán trước khi chúng tôi có thể tiến hành yêu cầu của bạn.
  • Khi chúng tôi có đủ thông tin để thực hiện giải pháp cho bạn, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn dữ liệu hoặc thông tin cá nhân có liên quan trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi bạn yêu cầu, trừ khi áp dụng quy định khác.
 5. YÊU CẦU HỦY QUYỀN SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Trong trường hợp bạn muốn rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức và thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ email [email protected] để thông báo bạn muốn chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian hợp lý. Bạn cũng có thể chọn rút lại sự đồng ý đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, vì vậy hãy đảm bảo rằng thông báo của bạn có thông tin đầy đủ và cụ thể để cho phép chúng tôi tuân thủ yêu cầu của bạn.
  • Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể dẫn đến một số hậu quả pháp lý. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, có thể chúng tôi sẽ không tiếp tục việc hợp tác hiện tại của bạn với chúng tôi.
 6. CHÍNH SÁCH VỀ LƯU TRỮ, QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Chúng tôi sẽ có hoạt động hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp đầy đủ và chính xác, dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đảm bảo rằng bạn cập nhật tất cả thông tin mới nhất và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi có liên quan.
  • Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và có các hoạt động bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và bảo mật đầy đủ. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp sao cho dữ liệu cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị hủy và/hoặc ẩn danh ngay khi: (i) dữ liệu cá nhân được thu thập không còn phục vụ cho mục đích lưu giữ dữ liệu cá nhân đó; và (ii) dữ liệu không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào khác. Mặt khác, dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập thường chỉ được lưu giữ, miễn là cần thiết một cách hợp lý cho mục đích mà dữ liệu được cung cấp và chúng tôi có thể hủy hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp sau đó, trừ khi áp dụng luật pháp, quy định hoặc yêu cầu kinh doanh hoặc kiểm toán khác.
  • Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển khỏi Singapore hoặc khu vực tài phán khác được thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác định rằng người nhận dữ liệu cá nhân bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ có thể thực thi pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và PDPA.
 7. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÊN CÁC KÊNH
  • Khi bạn là người dùng của bất kỳ kênh nào và/hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác có cài đặt tài khoản công khai, và bạn sử dụng bất kỳ hashtag nào liên quan đến Zenyum, Liệu Trình Niềng Răng Zenyum hoặc bất kỳ chiến dịch và/hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào, chúng tôi sẽ có thể xuất đánh giá của bạn về các sản phẩm và dịch vụ, với mục đích chia sẻ ý kiến của bạn với khách truy cập website và các kênh khác. Bạn có thể chọn không sử dụng các hashtag như vậy nếu bạn không muốn các đánh giá/phản hồi/nội dung của bạn được đăng tải trên bất kỳ website hoặc kênh nào của chúng tôi. Bằng cách đăng hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào trên kênh, hoặc nền tảng truyền thông xã hội về trải nghiệm của bạn liên quan đến Liệu Trình Niềng Răng Zenyum và trả lời “Đồng ý” khi chúng tôi yêu cầu bạn cho phép chia sẻ nội dung của mình trên website hoặc kênh, bạn sẽ là người đại diện, đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trên website và kênh.
 8. QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này, hoặc có bất kỳ khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mời bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất tại:
   Địa chỉ email:
   [email protected]
   (vui lòng ghi rõ tựa đề bạn muốn gửi email đến ‘Chuyên viên bảo mật dữ liệu')
   Địa chỉ văn phòng:
   Lô 81, Ayer Rajah Crescent, # 01-69
   JTC Launchpad
   Singapore 139967
   (vui lòng ghi rõ tựa đề bạn muốn gửi email đến ‘Nhân viên bảo vệ dữ liệu')
 9. CẬP NHẬT VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU
  • Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đúng cách, chúng tôi sẽ xem xét chính sách, thủ tục và quy trình có thể cập nhật, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi về việc cập nhật các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này . Bất kỳ chính sách quyền riêng tư được sửa đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và có thể được truy cập tại https://www.zenyum.com/vi-vn/privacy/.
  • Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập website trên để đảm bảo rằng bạn được thông báo đầy đủ về các chính sách mới nhất liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
 10. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG COOKIE
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin mã hóa danh tính từ bạn (hoặc người đại diện cho bạn) để giúp chúng tôi trong công việc kinh doanh và cung cấp cho bạn các Dịch vụ có liên quan. Các thông tin ẩn danh và mã hóa danh tính này có thể được chuyển giao, tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê, cấp phép, bán và chia sẻ với và bởi các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo và/hoặc bên thứ ba khác của chúng tôi cho các mục đích được pháp luật cho phép.
  • Cookie (các tệp văn bản nhỏ được đặt trong thiết bị của bạn nhằm ghi lại thông tin về tùy chọn của bạn và cho phép đăng nhập, cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích, phân tích hiệu suất của Dịch vụ của chúng tôi) là một ví dụ về dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi thu thập. Cookie có thể vừa xử lý thông tin về thói quen duyệt web, vừa nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Trên các trang web và kênh của chúng tôi cũng có thể xuất hiện cookie của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  • Bạn có thể kiểm soát cookie thông qua cài đặt trên trình duyệt web của bạn nhằm tùy chỉnh cookie sao cho phù hợp. Nếu bạn vô hiệu hóa cookie trên website hoặc kênh của chúng tôi, xin lưu ý rằng bạn có thể sẽ không truy cập được đầy đủ các chức năng.
  • Các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể đưa cookie vào thiết bị hoặc trình duyệt web của bạn khi bạn nhấn vào các quảng cáo xuất hiện trên Dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn nhấn vào đường link dẫn đến website hay dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba cũng có thể truyền cookie vào trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Để tránh nghi ngại, Điều khoản Bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất kỳ bên thứ ba nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hành động và điều khoản bảo mật của họ. Xin lưu ý rằng cookie của bên thứ ba có thể sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn kể cả khi bạn đã ngừng dùng Dịch vụ của chúng tôi, và bên thứ ba có thể cũng sẽ không tôn trọng yêu cầu 'Không Được Theo Dõi' mà bạn đã tùy chỉnh cho trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
  • Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn nên tùy chỉnh trình duyệt của mình hoặc không dùng bất kỳ Dịch vụ nào từ chúng tôi.